Anläggningsfonden 2018

Svenska Fotbollförbunds anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april 2018 att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden samt utlysa ett nytt ansökningsförfarande till Hat Trick programme.

Nya Anläggningsfonden 2018

Nya Hat Trick IV 2018