Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet

Uppdaterad: 26 juni 12.00
Svenska Fotbollförbundet har idag gjort några smärre uppdateringar i riktlinjerna för svensk fotboll under coronaepidemin.
Sedan tidigare har Regeringen och Folkhälsomyndigheten möjliggjort resor under sommaren - givet att du är frisk och följer rekommendationerna - vilket betyder att all tävlingsverksamhet i svensk fotboll kan vara igång från 14 juni.

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Riktlinjedokumentet nedan senast uppdaterat 26 juni 12.00

Läs SvFF:s uppdaterade beslut, riktlinjer och råd här (pdf) Uppdaterat 2020-06-26 12:00

Enklare sammanfattning av SvFF:s riktlinjer

Varför ingen publik?

FHM - Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar