Distriktsläger Flickor -05 i Luleå

DFK Jessica och Johanna kallar till ett heldagsläger på Nyabvallen Söndag 20 september för Flickor -05 med träning och internmatch

Kallelsen F05  Uttagna spelare