Utbildningsläger spelare födda -06 i Alvik/Bergsviken

Lördag/Söndag 22-23 Augusti är det Utbildningsläger för pojkar och flickor -06 i Alvik(P) och Bergsviken(F)

Detta år är det inget övernattningsläger pga rekommendationer från FHM och SvFF.

Spelarna är uppdelade på 1 heldag var 9.00-19.00. Dagen innehåller träning,teori och matcher och annat ur utbildningssyfte

Vi vill undvika allt för mycke människor på lägrena så föräldrar eller andra rek. att inte stanna kvar under dagen

Lägrena leds av DFK:arna Per J, Mattias H oc Bibban (P) samt Anders L, Anna Ö och Göran L (F)

Program Flickor