Representantskapet 2020

Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till det 31:a Representantskapsmötet som avhålls enligt följande:

Dag: Lördag den 12 december 2020

Tid: Representantskapsmötet startar kl.13.00.

Plats: Mötet sänds digitalt från Idrottens Hus, Luleå

Kallelsen Rep 2020