Årsmöte Norrbottens Fotbollförbund 20210227

Härmed kallas ni till Norrbottens Fotbollförbunds 104:e Årsmöte.

Lördag 27 februari kl. 13.00 via Teams. Länk till mötet skickas ut under v. 8.

Fullmakt, som skickas till kansliet@norrbottensff.bd.se, ska vara NFF tillhanda senast 26/2 kl. 12.00.

Årsmöteshandlingarna är utskickade till samtliga föreningar