Nya nationella spelformer

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets rekommenderade spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse

Tidsplanen för införande och implementering av nya spelformer är följande förutsatt att beslut fattas enligt förslaget.

  • 2017: Önskvärt att så många distrikt som möjligt prövar de nya nationella spelformerna i så stor utsträckning som möjligt.
  • 2018: Genomförande under starka rekommendationer. Vid Norrbottens Fotbollförbunds Representantskap 2017 beslutades att Nationella spelformerna införs i distriktets seriespel 2018.
  • 2019: Nationella spelformerna gäller för hela landet.

Mer om de nya nationella spelformerna

Bakgrund, syfte och mål
Nedan finns dokumentet som beskriver arbetet bakom förslaget till nya nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Nya nationella spelformer - bakgrund

3 mot 3

5 mot 5

7 mot 7

9 mot 9

11 mot 11