Etik & Moral

Att ha ett bra klimat på och runt fotbollsplanerna vill vi alla ha. För att vi ska få det måste alla inblandade, spelare, ledare och domare ta sin del av ansvaret. Fotbollens regelverk, straffsatser och tolkningen av dessa måste klargöras och framförallt accepteras.


Det är inte i första hand själva spelet som blivit brutalare. Antalet grova utvisningar p g a brutalt spel har inte ökat nämnvärt. Det stora problemet är språkbruket, tonläget och attityden mot domare, motspelare och i vissa fall även medspelare. Svordomar och könsord skriks, domaren kommenteras av spelare, ledare och publik som i många fall är föräldrar.

Domaren är den som oftast är utsatt och hamnar i fokus. Detta är lika vanligt i

senior- som i ungdomsfotbollen. I de allra flesta matcher gör domaren misstag,

ingen är ofelbar, och detta liksom att spelarna slår ett felpass eller missar en brytning måste vi alla inom fotbollen lära oss att acceptera.

Norrbottens Fotbollförbund tar krafttag mot detta och har startat processen "Justare fotboll", ett arbetsmaterial som ska informera spelare, ledare, föräldrar, domare och övriga inom fotbollsfamiljen om det ansvar som åligger var och en inom NFF: s fotbollsverksamhet