Digitala domararvoden

Information till alla föreningar och domare.

Det digitala systemet kommer säsongen 2020 att gälla för alla SvFF-arrangerade tävlingskategorier samt för tävlingskategorier i seniorfotbollen inom distriktet, seriespel och COOP Norrbotten Cup.

Ett nytt system är framtaget på efterfrågan av samtliga distrikt. I det digitala systemet registrerar domare sina arvoden, utlägg och får elektroniska utbetalningar. Hanteringen av kvitton underlättas och ni får en tydlig överblick över era arvoden på matcher under säsongen.

https://arvoden.fogis.se/ så kan du som domare och du som föreningsadministratör logga in på den nya sidan via dina inloggningsuppgifter som du i vanliga fall använder i FOGIS.

Du som domare kan klicka här för att få information om hur systemet fungerar och vad du bör göra för att komma igång.

Du som föreningsadministratör kan klicka här för att få information om hur du som administratör ska arbeta med det nya systemet. Kom ihåg att slå på aviseringar för när det kommer en nya ansökan om domarersättning. Detta gör du genom att logga in. Klicka på din profil. Klicka på aviseringar. Lägg in e-postadressen till den person som aviseringarna ska gå till.