Domartillsättning, återbud och lediga matcher

Domartillsättning
En central domartillsättare (CDT) ansvarar för grundtillsättning av NFFs samtliga domaruppdrag i senior- och juniorfotboll samt assisterande domare i div 1 damer. CDT tillsätter även domare i ungdomsfotboll i F-17 och P19  pojkar i mån av domartillgång. Återbud hanteras av en Återbudstillsättare.

Undantag är att tillsättning och återbud av domare i div 4 herrar görs av coachen för domare i div 4 herrar (C4). Tillsättning och återbud av assisterande domare i div 2-3 herrar görs av coach för assisterande domare.

Central Domartillsättare: Johan Nyström, johan@luleadk.se, 070-638 21 80.

Coach för domare i div 4 herrar: Mårten Larsson, vitamorris@hotmail.se, 070-690 65 44.

Coach för assisterande domare: Sture Wiklund, sturew111@gmail.com, 070-622 90 06

Återbud till match

Om du på grund av skada eller andra svårigheter inte kan ta ett uppdrag, följ denna återbudsordning:

10 dagar eller mer till match:

Lämna återbud direkt i Fogis. Logga in och klicka på "Lämna återbud" i din uppdragslista. OBS! Notera att när du gör det blir du blockerad från att bli tillsatt på andra uppdrag den dagen. Har du match ex en viss tid som du ej kan ta, men kan döma en annan tid – kontakta då istället Återbudstillsättaren.

4-9 dagar kvar till match:

Återbud ska ske direkt till Återbudstillsättaren, se kontaktuppgifter nedan.

0-3 dagar kvar till match:

Du själv har ansvar att ordna ersättare. Ersättaren måste vara klassificerad (behörig) att få döma det uppdrag du ej kan ta.

- I Fogis kan du leta domare som är ledig den aktuella dagen. Du hittar funktionen under Arkiv -> Övrigt.

- Innan du ordnar ersättare måste du kontrollera att den som ska ersätta är klassificerad (behörig) att döma den aktuella matchen (ex vilka som är AD i div 4 eller domare i div 5). Du ser även det i Fogis.

- Viktigt! När du fått klartecken av din ersättare, återkoppla till Återbudtillsättaren hur du löst problemet!

- Vid akut sjukdom kontakta återbudstillsättare och domaren direkt!

Undantag!

- Återbud som AD i div 1 herrar och Damallsvenskan lämnas med mer än fyra dagar till match till SvFF Regioncoach och akuta återbud 0-3 dagar innan match till coach för AD.

- AD div 2-3 herrar lämnas alltid till coach för assisterande domare.

- Domare i div 4 herrar lämnas alltid till C4.

Återbudstillsättare

Återbud i matcher tillsatta av CDT hanteras av den Återbudstillsättare som är i tjänst. Uppdraget kommer under säsongen att alternera med ungefär tvåveckorsintervaller mellan två tillsättare. OBS! Återbudstillsättarna är enbart tillgängliga måndag-fredag under vanlig kontorstid.

Robert Isaksson 070-360 92 80, aterbudfotboll@gmail.com

Mats Engström, 073-022 69 35, aterbudfotboll@gmail.com

Schema för Återbudstillsättare i tjänst

Lediga domaruppdrag

Genom att logga in i Fogis kan du som domare se vilka domaruppdrag som är lediga och som du är behörig att döma. I Fogis anmäler man även intresse till lediga matcher.