Klassificering av domarna

NU UPPDATERAD FÖR 2020 Klassificering av domarna
Fastställd av NFF: s Domarkommitté 2020-03-11 Klassificering 2020

Här finns alltid en uppdaterad klassificeringslista utlagd. Den används för att se vilka domare som dömer vilka serier, som domare och som assisterande domare. Din domarklubb har lämnat in förslag på klassificeringar över de distriktsdomare som finns i klubben. NFFs Domarkommitté har sammanställt dessa, korrigerat ett fåtal oftast med anledning av antal domare i förhållande till antal lag i en serie eller som justering utifrån att domaren inte har rätt steg-utbildning.

Vad är en klassificering?
En klassificering är vad du som domare anses vara lämplig att döma för tillfället. Den baseras på din behörighet (steg-utbildning) samt lämplighet i övrigt. I viss mån tas även hänsyn till ex antal lag i en serie eller geografiska förhållanden.

Man kan alltid ha möjlighet att få provmatcher i högre serie om man har rätt behörighet (steg-utbildning) för detta och provmatcher anses lämpligt.
Behörighet/klassificering i Fogis

Fogis är inställd så att samma klassificering som finns i listan också finns i Fogis. Det innebär att du exempelvis bara kan anmäla intresse till att döma matcher du har klassificering för.

Uppdatering av klassificeringen
Under säsongen kan domarklubbarna och domarkommittén alltid initiera att de vill uppdatera den klassificering som gäller. Den klassificeringslista som ligger ute här på NFFs hemsida är alltid den senast uppdaterade.