Stadgar antagna vid Årsmötet 9 mars 2019

Norrbottens Fotbollförbunds stadgar beslutade vid årsmötet den 9 mars 2019