Fotbollskoordinatorer i Norrbotten 2020

Norrbottens Fotbollförbund tillsammans med COOP Norrbotten fortsätter projektet med Fotbollskoordinatorer i distriktet. Tidigare år har projektet genomförts i föreningsregi men efter utvärdering har vi valt att ändra utformningen, så detta år har vi utsett fem Fotbollskoordinatorer som verkar i fem olika zoner i vårt geografiskt stora distrikt med 14 kommuner.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att stötta vardagstränaren i föreningen så att:

 • Fler spelare ska spela längre.

 • Att fler barn- och ungdomslag tränar bättre, anpassat efter ålder.

 • Att fler spelare från barn- och ungdomsfotbollen går hela vägen upp till seniorlagen.

 • Att fler föreningar utarbetar och implementerar en spelarutbildningsplan efter SvFF:s riktlinjer gällande träning, matcher och ledarskap.

 • Stötta föreningarna och dess ledare i arbetet kring metodik för träning, kost och återhämtning som vilar på vetenskaplig grund.

 • Att uppmuntra fler ledare att genomgå Tränarutbildningar.

 • Uppmuntra föreningar som visar intresse att rekrytera medlemmar för COOP Norrbottens räkning. Föreningen kan på så sätt erhålla ekonomisk kompensation - 100 kr per värvad medlem.

Våra Fotbollskoordinatorer 2020 och respektive ansvarsområde:

Norra zonen (Kiruna, Gällivare, Pajala) Johan Ryngmark Johan.Ryngmark@gallivare.se

Östra zonen (Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå) Maria Andersson maria.andersson@redoekonomi.se

Luleå zonen Lars Nordström larnor70@gmail.com

Boden zonen (Boden, Älvsbyn, Jokkmokk) Mikael Sjögren mikke.sjogren@gmail.com

Södra zonen (Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog) Patrik Nilsson patrik.nil@hotmail.com

Våra Fotbollskoordinatorer kommer att ta kontakt med barn- och ungdomsledare ute i föreningarna. Vill ni boka in ett besök redan nu, så kontakta gärna ovanstående ansvarig i er kommun.

Fotbollskoordinator i förening 2019

Nu kan föreningar i distriktet söka stöd via Norrbottens Fotbollförbund (Idrottsmedel) tillsammans med COOP Norrbotten för en Fotbollskoordinator i föreningen.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att:

 • Inventera utbildningsläget bland samtliga barn- och ungdomsledare i föreningen. Uppmana de som inte har någon utbildning att anmäla sig till en första utbildning. Uppmuntra de som genomgått tidigare utbildningar att vidareutbilda sig.
 • Starta upp arbete i föreningen med en Spelarutbildningsplan och implementera denna enligt SvFF:s material 2019. Om det redan finns en Spelarutbildningsplan, revidera denna och följa upp att den efterlevs.
 • Vara ute i föreningens verksamhet 2-3 kvällar per vecka under säsong. Observera, hjälpa, återkoppla och guida – men också genom goda exempel leda någon träning då och då
 • Möjlighet att genomgå en kort utbildning i COOP Norrbottens värdegrund och arbetssätt. Därigenom få tillgång till material för medlemsrekrytering för COOP Norrbottens räkning. Föreningen kan på så sätt erhålla ytterligare ekonomisk kompensation - 100 kr per värvad medlem till COOP Norrbotten.

Ansvariga som stöd och bollplank till samtliga Fotbollskoordinatorer i Norrbotten är våra Spelarutbildare (SU) Lars Brolla Svensson och Kenth Wärja.

När ansökningstiden gått ut kommer vi att bevilja max femton föreningar i distriktet stöd för Fotbollskoordinator i Föreningen 2019. När urvalet av föreningar är gjort och föreningen presenterat ett namn som uppfyller krav på rätt utbildning och erfarenhet beviljas föreningen ett ekonomist stöd på 15 000 kr (10 000 kr för föreningar som beviljats stöd 2017/18). Vid säsongens slut efter kontinuerlig uppföljning av våra Spelarutbildare (SU), beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till föreningen på 15 000 kr (minst 5 000 kr för föreningar som beviljats stöd 2017/18) förutsatt att arbetet genomförts enligt projektbeskrivning nedan.

Här gör du föreningens ansökan senast 19 mars 2019.

Projektbeskrivning - Fotbollskoordinator i förening

Frågor?

Andreas Eriksson 070-232 88 38

Per-Håkan Taavo 070-667 00 55

Fotbollskoordinator i föreningen 2018

Nu kan föreningar i distriktet söka stöd via Norrbottens Fotbollförbund (Idrottslyftsmedel) för en Fotbollskoordinator i föreningen.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att:

 • Inventera utbildningsläget bland samtliga barn- och ungdomsledare i föreningen. Uppmana de som inte har någon utbildning att anmäla sig till en första utbildning. Uppmuntra de som genomgått tidigare utbildningar att vidareutbilda sig.
 • Starta upp arbete i föreningen med en Spelarutbildningsplan och implementera denna utifrån SvFF:s material. Om det redan finns en Spelarutbildningsplan, uppdatera denna och följa upp att den efterlevs.
 • Vara ute i föreningens verksamhet 2-3 kvällar per vecka under säsong. Observera, hjälpa, återkoppla och guida – men också genom goda exempel leda någon träning då och då.

Ansvariga som stöd och bollplank till samtliga Fotbollskoordinatorer i Norrbotten är våra Spelarutbildare (SU) Lars Brolla Svensson och Kenth Wärja.

När ansökningstiden gått ut kommer vi att bevilja max åtta föreningar i distriktet stöd för Fotbollskoordinator i Föreningen 2018. När urvalet av föreningar är gjort och föreningen presenterat ett namn som uppfyller krav på rätt utbildning och erfarenhet beviljas föreningen ett ekonomist stöd på 15 000 kr. Vid säsongens slut efter kontinuerlig uppföljning av våra Spelarutbildare (SU), beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till föreningen på 15 000 kr förutsatt att arbetet genomförts enligt projektbeskrivning nedan.

Här gör du föreningens ansökan senast 15 februari 2018

Projektbeskrivning - Fotbollskoordinator i förening

Frågor?

Andreas Eriksson 070-232 88 38

Per-Håkan Taavo 070-667 00 55

Visa alla nyheter