Projektstöd IF 2020/2021 (tidigare Idrottslyftet)

Tidigare Idrottslyftet byter namn till Projektstöd IF. Detta kommer att gälla under 2020/2021.
Riksidrottsförbundet har bestämt att de ska vara två inriktningar på projekten ni söker pengar för i sökmodulen på IdrottOnline.

1) Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
Målgruppen: Ska vara ungdomar i åldern 13-20 år

Inriktning
Att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten

Projekt ska beviljas för att:
• utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

2) Utbildade barn- och ungdomsledare i IF
Målgruppen: Ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala
och idrottsspecifika utveckling.

Projekt ska beviljas för:
• idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med
utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Medelshantering
Ansökan om projektstöd ska göras av IF i IdrottOnline. Projektperioden sträcker sig över två (2) år och senast den 30 januari året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.
• 31 oktober 2021 Senast detta datum måste samtliga beviljade projekt vara godkända för
utbetalning i Idrottsmedelapplikationen. Återstående medel kan därefter inte nyttjas.