Informationsbroschyr flera språk

Fotbollen behöver dig!
Fotbollen behöver kryddas med kunskap och idéer från flera
kulturer. Idrott integrerar oss oavsett nationalitet.

Klicka här för att läsa foldern som är översatt till Engelska, Spanska, Albanska, Arabiska, Bosniska/Serbiska, Persiska, Somaliska och Kurdiska