Ny Projektledare på plats

Jag heter Paulina Lindström och är nyanställd vid Norrbottens Fotbollförbund som projektledare för ett Arvsfondsprojekt som syftar till att sprida fotbollen ut i Norrbottens glesbygd. Under en period på tre år kommer jag arbeta med att starta upp och hjälpa inaktiva/vilande fotbollsföreningar och riktar sig till barn och ungdomar i landsbygden. Själv är jag uppvuxen och fostrad i Långhundra SK som är en byaförening som ligger utanför Uppsala. Jag vet betydelsen av förenande krafter och idrottsrörelsens positiva inverkan för att hålla byar vid liv och att engagera ungdomar. I höst beräknas arbetet ta fart och det ska bli riktigt spännande och kul att få driva detta projekt.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer! paulina.lindstrom@norrbottensff.bd.se 073-414 89 98

Nu har du chansen att jobba med fotboll

Norrbottens Fotbollförbund söker nu en till två projektledare, i första hand heltid, men deltid kan bli aktuellt beroende på sökandes önskan och övriga situation.

Du ska ha erfarenhet av arbete inom föreningsliv, fotboll är en fördel, gärna erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar, pedagogisk utbildning en merit.

Du behöver ha förmågan att inspirera barn- och ungdomar, föräldrar samt ideellt engagerade personer i befintliga föreningar.

Du kommer att ingå i team med övrig personal vid kansliet, men arbetet kommer till stor del genomföras självständigt, viket gör att du som person är driven, utåtriktad och har vana av att arbeta mot uppsatta mål.

Mer information

Frågor om tjänsten besvaras av Kanslichef/Förbundsutvecklare Andreas Eriksson.

070-232 88 38 andreas.eriksson@norrbottensff.bd.se

Ansökan med CV gör du via e-post till andreas.eriksson@norrbottensff.bd.se senast 30 november 2019.

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Vill du skapa möjligheter för idrott och fritid eller samlingslokaler på landsbygden som gynnar boende och besökande? Planerar du att utveckla en befintlig idrottsanläggning så att användandet kan utökas eller kanske investera i en ny anläggning för fritidsaktiviteter?

Stödet kan sökas av företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner och regioner.

Vad kan jag söka stöd för?

 • Köp av tjänst för upprustning av anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning och samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.
 • Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning.
 • Tjänster som du köper av arkitekter, ingenjörer och konsulter.
 • Köp eller utveckling av programvara.

Stöd beviljas inte för leasingköp eller eget material. Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen. Om du köper begagnad utrustning måste du intyga att den tidigare ägaren inte har fått stöd för inköp av den.

Hur mycket stöd kan jag få?

Du kan få stöd för 90 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Högsta stödbelopp är 200 000 euro per stödmottagare. Du kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Utgifterna i din ansökan som ger rätt till stöd måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Hur söker jag stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd. Du loggar in med e-legitimation. Till höger kan du läsa mer om e-tjänsten och om hur du skaffar och använder en e-legitimation.

Från det datum då din ansökan har kommit in kan du börja ta med utgifter i din investering. Observera att du gör detta på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut om du får stöd eller inte som du vet om du får pengar.

Innan du gör din ansökan är det viktigt att du har tänkt igenom ditt projekt och projektidé. Här är en lista över uppgifter och underlag som behövs till din ansökan och projektplan.

Hur bedöms min ansökan?

Din ansökan kommer att bedömas och prioriteras av Länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar vi från din ansökan om stöd. Din ansökan kommer dessutom att jämföras med andra ansökningar som skickats in under samma ansökningsperiod. Till höger kan du läsa mer om hur din ansökan bedöms och de regionala prioriteringarna i Norrbottens län.


Tänk på det här

 • För de här stödet finns det krav på att annan offentlig aktör i vissa fall går in med pengar för att finansiera projektet. Det kan exempelvis vara kommunen, landstinget, regionen, länsstyrelsen med flera. Kontakta Länsstyrelsen om vad som gäller i ditt fall.
 • Dina investeringar måste stämma överens med kommunala och regionala planer och med de lokala utvecklingsstrategier som finns för området.
 • Du behöver ha de tillstånd och godkännande som krävs för investeringen enligt svensk lagstiftning, till exempel bygglov.
 • Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, regionen och kommuner, ska ansvara för enligt lag.
 • Du kan inte få stöd för sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om stöd.
 • Skicka in din ansökan innan du påbörjar din investering. Du kan bara få investeringsstöd för de utgifter som uppstått efter det datum du skickade in din ansökan. En utgift får du när du köper en vara eller tjänst. Du kommer att få redovisa datum för inköpet med fakturadatum och datum då du har betalat fakturan.
 • Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar stöd till din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.
 • Kontakta alltid Länsstyrelsen om dina planerade investeringar ändras under arbetets gång så att du undviker att göra ändringar som inte ger rätt till stöd.
 • Din investering måste finnas kvar i minst fem år om du har fått investeringsstöd för den.
 • Du ska särredovisa utgifterna löpande på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer så att Länsstyrelsen kan utläsa utgifterna för investeringen separat i bokföringen även om annan verksamhet pågår samtidigt.


När kan jag tidigast få beslut om stöd?

Du kan tidigast få ett beslut under 2016. Till höger kan du läsa mer om handläggningstider.

När får jag pengarna?

Hela stödet betalas ut först när alla punkter nedan är uppfyllda:

 • du har fått ett beslut från Länsstyrelsen om att du får stöd för din investering
 • du har genomfört hela eller delar av investeringen
 • du har betalat för de utgifter du haft i samband med investeringen och som du har beviljats stöd för
 • du har sökt om utbetalning senast det datum som står i ditt beslut
 • Länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och godkänt utgifterna.

Efter att du sökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får pengarna. Du kan välja att söka en utbetalning av hela stödet eller flera delutbetalningar.

Förbered dig inför ansökan om utbetalning

Du ska bara redovisa de utgifter i din ansökan om utbetalning som du kan få stöd för enligt ditt beslut. Var noga med att läsa ditt beslut så du ser vilka utgifter i din satsning som är stödberättigande.

När du ska söka utbetalning ska du skicka in fakturakopior med tillhörande betalningsbevis. Det är därför bra om du redan från början samlar fakturakopior och betalningsbevis på särskild plats. Det underlättar din redovisning om du senare blir beviljad stöd. Vid utbetalning ska du även skicka med ett utdrag från bokföringen som visar att utgifterna för investeringen är särredovisade.

För mer information klicka på länken

Länsstyrelsen Norrbotten

Visa alla nyheter