Fotbollsrörelsen växer! Damfotbollen växer!

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara" Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor"

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka andelen kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen de närmaste 5 åren. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2023!
Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta. Hur ställer vi frågan? Hur ser förutsättningarna ut?

Varje distrikt utser två ambassadörer med roll och ansvar att inspirera och samordna det lokala och regionala arbetet. Varje distrikt har också ansvar för att sätta mål för arbetet , säkerställa att målen följs upp samt
tydliggöra hur ledning och styrelse kommer att stödja ambassadörerna i sitt arbete.

SvFF kommer att ha övergripande samordnande roll och stötta med kunskap och energi som kan ge inspiration och kraft till distriktens arbete genom bland annat

  • Samla ambassadörer nationellt och regionalt
  • Starta en kommunikationsplattform på svenskfotbolls hemsida för information, spridning av initiativ, storytelling ,uppföljning mm
  • Handlingsplaner med tydliga mål
  • Erbjuda tränarutbildning och ledarskapsutbildning bland annat i ett nationellt samarbete med Futebol dá força

Mer information: https://www.svenskfotboll.se/svff/plus-10000/