Cuper och turneringar i distriktet

Cuper i distriktet

Sanktionerade cuper i Norrbottens distrikt hittar du nedan

Sanktionernade cuper 2020

Ansökan cuptillstånd

I enlighet med Tävlingsbestämmelserna krävs tillstånd för arrangerande av tävling/cup. Ansökan om sådant görs via blanketten nedan.
Föreningen meddelas beslut på angiven mejladress om ansökan avslås, om ansökan bifalles faktureras tillståndsavgiften 200 kr, ingen förskottsbetalning skall göras.

Riktlinjer

  • Endast medlemsföreningar i SvFF eller annat till FIFA eller UEFA anslutet nationsorgan tillåts delta i tillståndsgiven cup.
  • Inget straffavgörande i matcher för grupper upp till och med 12 år.
  • Inga slutsegrare i grupper upp till och med 12 år
  • Penningpriser eller varor som är utbytbara mot pengar får ej förekomma i tävlingar för grupper under 18 år

Tillståndsansökan för cup/turnering

Arrangera cup med internationellt deltagande, se nedan

Förening som avser att i Sverige anordna tävling med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade matchen.
Tillståndsansökan skall åtföljas, mejlas separat till Norrbottens fotbollförbunds kansli, av en förteckning över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller inte om tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.