Representationsbestämmelser 2021

SvFF: s och NFF: s Representationsbestämmelser 2021

"Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärers skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF: s och NFF: s, vid varje tid gällande tävlingsregler"