Om du efter avslutad utbildning blir uppmanad av instruktören att genomföra en utvärdering.

Följ denna länk